Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rozliczanie prowizji partnera

Wchodzimy w rozliczenia partnerów i dodajemy nowe rozliczenie

Następnie wybieramy partnera którego dotyczy rozliczenie, nazwę i zakres dat.

Teraz pora na dodanie rat do rozliczenia

System automatycznie wybierze raty z odpowiedniego terminu płatności. Wystarczy je tylko zaznaczyć i dodać do rozliczenia

W tej chwili raty już zostały rozliczone z partnerem. W płatnościach i prowizjach można takie raty znaleźć wybierają parametr rozlicza z partnerem.

Was This Article Helpful?