Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rodzaje przedmiotów ubezpieczenia

W tym słowniku możesz zdefiniować rodzaje przedmiotów ubezpieczenia dla polis majątkowych

Dodaj nowy rodzaj przedmiotu ubezpieczenia, a następnie zapisz

Zapisany rodzaj pojawi się na liście w słowniku

Przy wpisywaniu nowej polisy majątkowej będzie mógł wybrać rodzaj przedmiotu ubezpieczenia z rozwijającej się listy

Was This Article Helpful?