Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodawanie ryzyka

1. Wejdź w Słowniki, a następnie Ryzyka

2. Kliknij w zielony przycisk Dodaj

3. Uzupełnij okno Dodawanie ryzyka odpowiednimi danymi i zapisz. Jeśli chcesz aby to ryzyko pojawiało się automatycznie kiedy będziesz wpisywał nową polisę zaznacz pole Automatycznie dodaj do nowych polis

Was This Article Helpful?