Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zadania na kliencie

W edycji klienta można dodać zadania do wykonania które pojawią się w liście zadań.

Nazwy zadań można dodać w słowniku.

Po zapisaniu klienta z odpowiednim zadaniem pojawi nam się ono w liście zadań.

Was This Article Helpful?