Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Automatyczne powiadomienie do kończących się polis

Aby rozpocząć konfigurację automatycznego powiadomienia dla klientów którym kończą się polisy wejdź w Powiadomienia -> Konfiguracja automatycznych powiadomień i wybierz +Nowe zdarzenie


Ustal parametry automatycznych powiadomień dla podanych niżej konfiguracji:

Sposób wysyłki. Tutaj musimy określić czy chcemy aby klient dostawał smsy czy emaile:

  • Sms – powiadomienia zostaną wysłane smsem
  • Email – powiadomienia zostaną wysłane emailem

W typie zdarzenia wybieramy:

  • Kończąca się polisa (domyślny, komunikacja)

Ilość dni przed zdarzeniem. Na tym etapie ustalamy na ile dni przed końcem polisy klient otrzyma wiadomość. Dni powinny zostać oddzielone przecinkiem (,). Dla przykładu pokazuję jak powinniśmy wpisać ilość dni jeśli chcemy aby klient otrzymał wiadomość na 21, 14 i 7 dni przed końcem polisy. W ten sposób zostaną wysłane w sumie trzy powiadomienia.

Zgoda klienta:

  • Nie wymagana – System nie będzie zwracał uwagi na to czy klient ma zaznaczoną jakąkolwiek zgodę tylko wyśle powiadomienie.
  • Wymagana ogólna – System sprawdzi przed wysłaniem wiadomości czy klient ma zgodę marketingową.
  • Zgoda szczegółowa – System sprawdzi czy klient ma zaznaczoną szczegółową zgodę na swoim koncie dotyczącą tego konkretnego powiadomienia

Generuj potwierdzenie na email – zaznaczając tą opcję będziemy dostawać codziennie emaila z raportem na swoją skrzynkę z informacją ile zostanie wysłanych powiadomień konkretnego dnia. Raport będzie wyglądał tak jak poniżej:

Po zapisaniu w zakładce Konfiguracja automatycznych powiadomień pojawi się potwierdzenie utworzenia automatycznych powiadomień

Automatyczne powiadomienia wysyłane są w godzinach 8-20. Jeśli chcesz być pewien, że powiadomienie zostało wysłane zawsze możesz sprawdzić zakładkę Wysłane powiadomienia


UWAGA! Konfiguracja zacznie działać od następnego dnia, więc pamiętaj o tym żeby tego samego dnia kiedy wprowadzisz konfigurację wysłać jeszcze powiadomienia do swoich klientów tak jak do tej pory.

Was This Article Helpful?