Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Definicje wyszukiwania klientów – przykład 1

UWAGA – dostęp do definicji wyszukiwania można uzyskać wysyłając maila na adres: kontakt@polisawchmurze.pl

Umożliwiamy w Polisie w Chmurze wyszukiwanie klientów po wielu szczegółowych parametrach takich jak np.:
– Typ klienta
– Adres klienta
– Wiek klienta
– Suma przypisu z ostatnich 12 miesięcy
– Rodzaj polisy
– Ryzyko polisy

Definicje wyszukiwania możesz używać w zakładce klienci ale również w module kampanii!

Dzięki takim parametrom wyszukiwania możesz odnaleźć klientów którzy np.: posiadają polisy majątkowe na łączny przypis powyżej 10 tysięcy złotych, ale nie mają polis komunikacyjnych (link)
lub wyszukać klientów w wieku powyżej 60 lat żeby zaproponować im dedykowane produkt ubezpieczeniowy.
Żeby wyszukiwać w ten sposób klientów przejdź do modułu Klienci -> Definicje wyszukiwania

Następnie Wybierz +Dodaj

W nowym oknie nazwij tworzoną definicje wyszukiwania. np: Seniorzy

Następnie wybierz parametry które wyszukiwany przez Ciebie klient musi posiadać lub nie posiada
W przypadku wyszukiwania osób powyżej 60 roku życia wybieramy parametr Wiek klient -> Większy i wartość 60

Na koniec zapisujemy definicje i wracamy od Klienci -> Wyszukaj klienta

W tym widoku klikamy w Użyj definicji wyszukiwania, a następnie w przycisk który się pojawił – Wybierz definicję wyszukiwania

W nowym oknie wybieramy zapisaną wcześniej przez nas definicje i klikamy wybierz

W wynikach wyszukiwania pojawią się na klienci zgodnie z definicją którzy mają skończone 60 lat życia.

Was This Article Helpful?