Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pełny eksport

Udostępniamy możliwość wyeksportowania wszystkich polis które są wprowadzone do Polisy w Chmurze do excela.

Wystarczy wejść w wyszukaj polisę, wyfiltrować odpowiednie polisy na których nam zależy i wybrać opcję Pełne eksport

Następnie pobierze się na dysk plik excel ze wszystkimi polisami które wyeksportowaliśmy.

Istnieje też opcja eksportu polis z podziałem na ryzyka. Aby to zrobić należy rozwinąć funkcję pełny eksport i wybrać Pełny eksport (podział na ryzyka)

Przy tej opcji w dokumencie będą dodatkowe kolumny z informacja jakie zostało ryzyko wpisane do poszczególnej polisy.

Was This Article Helpful?