Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jak korzystać z zapytań?

Moduł zapytań może Ci posłużyć do zarządzania wznowieniami polis Twoich klientów. Przejdź do zapytań i kliknij +Dodaj zapytanie

W zapytaniu wybierz klienta któremu przygotujesz wyliczenie, ustaw kiedy kończy się polisa i na kiedy należy przygotować wyliczenie. Możesz też ustawić odpowiedni status oraz dodać notatki.

Po zapisaniu zapytania będzie ono widoczne w panelu zapytań

W panelu możesz sortować zapytania m. in po dacie dodania, dacie końca polisy lub statusie.

Jeśli chcesz żeby na kafelku zapytań w kokpicie pojawiła się informacja o liczbie zapytań do obsłużenia musisz odpowiednio edytować statusy zapytań. Wejdź w edycje statusu i ustaw stan opisujący status jako Nowe.

Każdy status zapytania do którego dodasz stan opisujący jako Nowe będzie wyświetlał się w kafelku

Was This Article Helpful?