Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zmiana ubezpieczonego na polisie

  1. W przypadku kiedy chcemy zmienić klienta na wpisanej już polisie należy skopiować nr pesel klienta który ma być zastąpiony na wybranej polisie i przejść do edycji tej polisy.

2. W edycji danych ubezpieczonego należy usunąć pesel który aktualnie widnieje i skopiować pesel klienta który ma się teraz znajdować na polisie.

3. Po skopiowaniu numeru pesel i kliknięciu na obszar poza polem pesel pojawi się dodatkowe okno z pytaniem czy mają podstawić się pozostałe dane klienta. Klikamy TAK

4. Na sam koniec wystarczy już tylko zapisać polisę. Powinna ona przenieść się na konto klienta którego numer pesel został wklejony podczas edycji polisy. Dzięki temu możemy np.: usunąć tego klienta z którego zniknęła polisa.

Was This Article Helpful?