Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Polisa na życie – opis pól

Przy dodawaniu polisy na życie masz możliwość uzupełnienia następujących pól:

  • Rodzaj przedmiotu ubezpieczenia – Grupa/kategoria przedmiotu ubezpieczenia np.: NNW
  • Przedmiot ubezpieczenia – Nazwa przedmiotu ubezpieczenia np.: NNW osobiste
  • Suma ubezpieczenia – Suma ubezpieczenia
  • Uwagi – Uwagi do polisy

Was This Article Helpful?