Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodaj nowe zadanie

Wybierz Start -> Lista zadań

Następnie +Nowe zadanie

Wpisz Tytuł zadania oraz rodzaj

Możesz też uzupełnić zadanie o dodatkowe informacje, np wybrać termin kiedy zadanie powinno być zakończone albo przypisać je do innego pracownika.

Możesz też przypisać zadanie do Twojego klienta którego masz już w bazie. Kliknij w Wybierz klienta

Następnie wyszukaj klienta na liście i kliknij Wybierz

Możesz też przypisać zadanie do konkretnej polisy

Wyszukaj polisę na liście i kliknij w wybierz

Na samym końcu zapisz zadanie

Wszystkie zadania znajdziesz w liście zadań

Aby zmienić status zadania wejdź w jego edycję, ustaw odpowiedni status i zapisz zadanie

Was This Article Helpful?