Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wyszukiwanie zadań

W liście zadań masz możliwość wyszukiwania zadań za pomocą kilkunastu parametrów.

Najczęściej używanym parametrem jest data rozpoczęcia. Wybierają konkretną datę wyświetlą nam się zadania które rozpoczynają w odpowiednim dniu.

Bardzo łatwo można tez wyszukiwać zadania za pomocą statusów.

Kolejną opcją jest wyszukiwanie za pomocą nazwy tytułu zadania. Wpisując w pole Tytuł nazwę konkretnych zadań wyświetlą się tylko te zadania które zawierają w tytule określone słowo.

Was This Article Helpful?