Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wydruk APK

Wejdź w wyszukaj polisę i zaznacz polisę do której masz zamiar wydrukować APK.

Następnie kliknij w niebieski przycisk APK który znajduje się tuż nad polisami.

Po kliknięciu dokument zacznie się generować. Będzie on zawierał dane klienta, towarzystwa oraz twojej agencji które uzupełnią się automatycznie na bazie wpisanych wcześniej danych.

Was This Article Helpful?