Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Synchronizacja z kalendarzem Outlook

1. Ustaw integrację z zewnętrznymi kalendarzami.

2. Przejdź do kalendarza i skopiuj twój unikalny adres URL

3. Przejdź do swojego kalendarza w Outlook

4. Kliknij prawym przyciskiem myszki w moje kalendarze

5. Następnie wybierz dodaj kalendarz -> z internetu

6. Wklej adres url skopiowany z kalendarza Polisy w Chmurze i naciśnij OK

Od teraz wszystkie zdarzenia z kalendarza w Polisie w Chmurze będę dostępne w Twoim kalendarzu Outlook

Was This Article Helpful?