Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konfiguracja automatycznych powiadomień

UWAGA – dostęp do automatycznych powiadomień można uzyskać wysyłając maila na adres: kontakt@polisawchmurze.pl

1. Wejdź w Powiadomienia -> Konfiguracja automatycznych powiadomień

2. Dodaj nowe zdarzenie

3. Wybierz kolejno:
– czy chcesz skonfigurować powiadomienie e-mail czy sms?
– wybierz typ zdarzenia
– ustal na ile dni przed terminem będzie wysyłane powiadomienie (możesz ustalić kilka dni)
– zdecyduj czy czy wymagać do wysyłki zgody ogólnej (marketing) czy szczegółowej?
– w ostatnim polu możesz zaznaczyć czy chcesz otrzymywać raporty o wysłanych powiadomieniach na swojego maila.

4. Zapisz konfiguracje

5. Po zapisaniu w zakładce Konfiguracja automatycznych powiadomień pojawi się potwierdzenie utworzenia automatycznych powiadomień

6. Automatyczne powiadomienia wysyłane są w godzinach 8-20. Jeśli chcesz być pewien, że powiadomienie zostało wysłane zawsze możesz sprawdzić zakładkę Wysłane powiadomienia


UWAGA! Konfiguracja zacznie działać od następnego dnia, więc pamiętaj o tym żeby tego samego dnia kiedy wprowadzisz konfigurację wysłać jeszcze powiadomienia do swoich klientów tak jak do tej pory.

Was This Article Helpful?