Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodawanie klienta (ubezpieczony – inny niż ubezpieczający)

1. Wejdź w polisę do której chcesz dodać ubezpieczonego – innego niż ubezpieczający klienta

2. Przejdź do zakładki ubezpieczony

3. Zaznacz informację o dodaniu kolejnego ubezpieczonego (innego niż ubezpieczający) . Automatycznie rozwinie się z panel z informacjami do uzupełnienia

4. Na koniec zapisz wprowadzone zmiany

Was This Article Helpful?