Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Generowanie wypowiedzenia

Do każdej wprowadzonej polisy możesz bardzo szybko i automatycznie wygenerować wypowiedzenie.

Zaznacz polisę do której chcesz wydrukować wypowiedzenie, a następnie kliknij w niebieski przycisk WYDRUKI.

Rozwinie się lista możliwych wydruków do pobrania. Wybierz WYPOWIEDZENIE i poczekaj aż pojawi się nowe okienko wyboru

W nowym oknie może wprowadzić datę wypowiedzenie, ale jest to funkcja opcjonalna.

Teraz już pora kliknąć zielony przycisk DRUKUJ i gotowe.

Wygeneruje się dokument wypowiedzenia z podstawionymi danymi klienta i polisy (o ile zostały wszystkie informacje wpisane do aplikacji)

Was This Article Helpful?