Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jak usunąć polisę?

Polisę możesz usunąć w kilku miejscach. Możesz wejść w edycję polisy i kliknąć na samym dole Usuń

Taką samą akcję można wykonać na widoku polis klikając w ikonkę kosza

Podobnie można zrobić na liście polis w koncie klienta

Was This Article Helpful?