Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wybór istniejącego klienta po numerze PESEL

Przy wpisywaniu nowej polisy może z łatwością wyszukać klienta którego masz już wpisanego w bazie za pomocą jego numeru PESEL.

W zakładce Ubezpieczony wpisz numer PESEL klienta.

Po wpisaniu całego numer pojawi się okno w którym nacisnąć TAK aby dane które które masz już wpisane w systemie zaczytały się do polisy którą właśnie wpisujesz

Was This Article Helpful?