Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Synchronizacja z kalendarzem Google

1. Ustaw integrację z zewnętrznymi kalendarzami.

2. Przejdź do kalendarza i skopiuj twój unikalny adres URL

3. Przejdź do swojego kalendarza Google i dodaj inne kalendarze

4. Wybierz z adresu URL

5. Wklej skopiowany wcześniej link do okienka

6. Ostatnim krokiem będzie dodanie kalendarza

Od teraz wszystkie zdarzenia z kalendarza w Polisie w Chmurze będę dostępne w Twoim kalendarzu Google

Was This Article Helpful?