Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szybkie wpisywanie prowizji

Jeśli Twoi partnerzy których rozliczasz z prowizji mają takie same stawki możesz wprowadzić te stawki tylko raz i następnie przepisać je na innych partnerów.

Przy partnerze na którym wpisałem stawki wybierz że może wystąpić on jako partner domyślny i następnie zapisz.

Następnie przy dodawaniu kolejnego partnera dodaj partnera ze stawkami jako domyślnego i zapisz.

Stawki prowizyjne nie zostaną przepisane fizycznie to oznacza że w zakładce stawek nie będą widoczne żadne wartości, ale system będzie liczył stawki z partnera domyślnego na którym te stawki będą widoczne.

Was This Article Helpful?