Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wypełnienie zakładki „Polisa” – opis pól

Przedstawiamy opis wszystkich pól w zakładce „Polisa”:
1. Nr polisy
– Numer polisy
2. TU – Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym została zawarta polisa
3. Okres ubezp. od – Data od kiedy obowiązuje ubezpieczenie
4. Okres ubezp. do – Data do kiedy obowiązuje ubezpieczenie
5. Data zawarcia – Data zawarcia polisy polisy
6. Status – Status w jakim aktualnie znajduje się polisa (czynna, anulowana, zakończona itd)
7. Rodzaj polisy – Możesz bardziej szczegółowo opisać polisę wcześniej dodanymi w słowniku wyrażeniami
8. Przypis – Składka ubezpieczeniowa
9. Wznowienie – Zaznaczymy, jeśli polisa jest polisą wznowioną
10. Nie przypominaj – Zaznaczamy, jeśli nie chcemy aby ta polisa pojawiła się w powiadomieniach o kończących się polisach
11. Kontakt wykonany – Zaznaczamy, jeśli chcemy wiedzieć czy wykonywaliśmy kontakt w sprawie tej polisy do klienta
12. Uwagi – To jest miejsce na uwagi dotyczące tej konkretnej polisy
13. Partner – Jeśli polisa należy do twojego partnera to możesz go tutaj wybrać z listy
14. Numer zielonej karty – Jeśli klient posiada zieloną kartę można wpisać tutaj jej numer
15. Tagi – Tutaj możesz wpisać tag do polisy
16. Numer konta – Miejsce na wpisanie numeru konta do płatności za polisę
17. Podziel przypis na – funkcja za pomocą której w szybki sposób podzielisz przypis na 2,3,4 lub 12 rat oraz dodasz pierwszy termin płatności

Was This Article Helpful?