Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Okno szczegółów płatności

1. Inkaso przyjął – użytkownik, który przyjął inkaso od klienta*
* Ta opcja jest dostępna jeśli użytkownik otrzymał od właściciela konta następujące uprawnienia:
a) Dostęp do wszystkich polis i klientów
b) Widoczność wszystkich użytkowników
2. Inkaso przekazane od TU – zaznaczamy, jeśli chcemy wiedzieć, że inkaso zostało przekazane do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
3. Kontakt wykonany – zaznaczamy, jeśli kontaktowaliśmy się z klientem
4. Nr dok. księgowego – wpisujemy numer dokumentu księgowego

Was This Article Helpful?