Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Użytkownik vs Partner

Rożnica miedzy użytkownikiem a partnerem jest taka, że ten pierwszy posiada login i hasło i może zalogować się do Polisy w Chmurze. Użytkownik może też być partnerem.

Partner z kolei to osoba która nie ma dostępu do Polisy w Chmurze, ale możemy go rozliczać z prowizji.

Możemy wpisać do programu nielimitowaną liczbę partnerów. Dodatkowi użytkownicy są płatni według cennika.

Was This Article Helpful?