Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ryzyka

Aby dodać nazwy ryzyk których najczęściej używasz wprowadź je w odpowiednim słowniku. Wejdź w Słowniki -> Ryzyka

Wybierz +Dodaj

Uzupełnij poniższe dane:

  • Nazwa – Pole obowiązkowe
  • Typ Polisy
  • Rodzaj Polisy
  • TU
  • Domyślna prowizja (procent)
  • Domyślna prowizja (kwota)
  • Checkbox – Automatycznie dodaj do nowych polis (jeśli chcesz żeby to ryzyko przypisywało się do automatycznie do każdej nowej polisy)

Na koniec zapisz zmiany. Dodane ryzyka będziesz mógł wybrać przy wpisywaniu nowej polisy.

Was This Article Helpful?