Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Powiązane polisy (zakładka)

Przy edycji każdej polisy możesz wejść na zakładkę Powiązane polisy i sprawdzić co się stało z wcześniejszymi polisami.

Po wejściu w zakładkę zobaczyć listę polis na których bazuje ta polisa którą aktualnie edytujesz. Możesz zobaczyć od razu jej status na liście albo wejść w tą polisę i zobaczyć szczegóły

Was This Article Helpful?