Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Źródło polisy

Słownika źródło polisy możesz używać, żeby zaznaczyć z jakiego źródła pochodzi polisą którą sprzedałeś.

Kliknij Dodaj i wpisz nowe źródło polisy, a na końcu zapisz

Przy dodawaniu nowej polisy będzie mógł zaznaczyć jej źródło

Was This Article Helpful?