Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ewidencja korespondencji

W module biuro istnieje możliwość ewidencji korespondencji zarówno przychodzącej jak i wychodzącej.

Na początku należy zdefiniować rodzaje korespondencji, np list lub przesyłka kurierska

Następnie możemy dodać korespondencje do listy.

W przy dodawaniu korespondencji możemy wskazać odbiorcę/nadawcę korespondencji oraz wybrać polisę której dotyczy.

Was This Article Helpful?