Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Firmy ubezpieczeniowe

Aby wprowadzić do Polisy w Chmurze nazwy Towarzystw Ubezpieczeniowych których polisy proponujesz swoim klientom zapisz je w słowniku.

Przejdź do Słowniki -> firmy ubezpieczeniowe i dodaj informacje o TU.

W pierwszej zakładce Dane podstawowe należy podać podstawowe dane o TU.
Nazwa TU jest polem wymaganym. Pozostałe pola możesz pozostawić puste lub uzupełnić jeśli tylko potrzebujesz tych danych

W drugiej zakładce Prowizje własne masz możliwość dodania własnych stawek prowizyjnych dla sprzedanych polis tego konkretnego TU.

Aby dodać stawkę prowizyjną wybierz +Dodaj stawkę prowizyjną i uzupełnij wszystkie wymagane dane takie jak:

 • Ryzyko
 • Prowizja (%)
 • Prowizja (kwota)
 • Okres obowiązywania tej stawki
 • Checkbox tylko dla wznowień jeśli ta konkretna stawka dotyczy tylko polis, które są wznowieniami.

W trzeciej zakładce Prowizję partnerów możesz samodzielne ustawić prowizję dla swoich partnerów dla sprzedanych polis tego konkretnego TU.

Aby dodać stawkę prowizyjną dla partnera wybierz +Dodaj stawkę prowizyjną i uzupełnij wszystkie wymagane dane takie jak:

 • Partner
 • Ryzyko
 • Prowizja (%)
 • Prowizja (kwota)
 • Okres obowiązywania tej stawki
 • Checkbox tylko dla wznowień jeśli ta konkretna stawka dotyczy tylko polis, które są wznowieniami.

Stawki prowizyjne możesz ustalić też w innym momencie i teraz skupić się tylko na dodaniu nazw TU.

Nazwy TU będą się wyświetlać przy dodawaniu nowej polisy

Was This Article Helpful?