Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usuwanie polis

Każdą wprowadzoną polisę można bardzo szybko usunąć.

Po pierwsze na widoku w tabeli klikając w ikonę KOSZA

Albo w edycji polisy klikając w przycisk USUŃ

W obu przypadkach należy ten wybór potwierdzić

Was This Article Helpful?