Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dzielenie przypisu na raty

1. Wybierz ilość rat na jaką ma się podzielić przypis oraz pierwszy termin płatności

2. Automatycznie doda się tyle rat ile wybrałeś

Was This Article Helpful?