Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodawanie klienta (współubezpieczony)

1. Wejdź w polisę do której chcesz dodać współubezpieczonego klienta

2. Przejdź do zakładki ubezpieczony

3. Zaznacz informację o dodaniu współubezpieczonego. Automatycznie rozwinie się z panel z informacjami do uzupełnienia o współubezpieczonym

4. Na koniec zapisz wprowadzone zmiany

Was This Article Helpful?