Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Checkboxy w edycji polisy – jakie mają znaczenie?

W edycji polisy znajdują się trzy pola które można zaznaczyć. Stanowią one wewnętrzną informację dla agenta oraz jeden z nich wywołuje określoną akcję.

Jeśli zaznaczymy wznowienie będzie to tylko informacja dla nas o tym, że ta polisa jest wznowieniem.
Jeśli zaznaczymy nie przypominaj będzie to informacja dla nas o tym, żeby nie przypominać klientowi o kończącej się polisie lub terminie raty. Zaznaczenie tego pola spowoduje również to że do tej polisy nie zostanie wysłany żaden sms ani email
Jeśli zaznaczymy kontakt wykonany będzie to dla nas informacja że klient został już poinformowany o tym że kończy mu się polisa.

Was This Article Helpful?