Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodawanie notatek do polisy (panel boczny)

W widoku edycji polisy możesz dodać notatkę do polisy klikając w przycisk Notatki

Po kliknięciu wyświetli się panel boczny do dodania nowej notatki lub edycji istniejącej

Po wpisaniu treści i zapisaniu notatka pojawi się w panelu bocznym

Was This Article Helpful?