Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodaj załącznik do polisy

Wejdź w polisę do której chcesz dodać załącznik i przejdź do zakładki Pliki

W zakładce pliki kliknij w wyznaczony obszar i odszukaj na dysku plik który chcesz załączyć

Kiedy już znajdziesz plik zaznacz go i kliknij otwórz

Plik pojawi się na liście załączników dodanych do polisy

Teraz pozostaje już tylko zapisać ten plik

Was This Article Helpful?