Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodaj użytkowników

Użytkownik do osoba, która posiada dostęp do Polisy w Chmurze i loguje się za pomocą swojego loginu.

Aby dodać nowego użytkownika wejdź w Administracja -> Użytkownicy

Wybierz +Dodaj

Uzupełnij takie pola jak:

  • Imię
  • Nazwisko
  • E-mail
  • Hasło
  • Typ pracownika

Do tego jeśli masz utworzone struktury to umieść użytkownika w określonej strukturze.
Na koniec zdecyduj czy ten użytkownik ma mieć takie same ustawienia powiadomień sms i e-mail

Poniżej tych informacji znajdują parametry do nadawania uprawnień

Po wprowadzeniu wszystkich zmian zapisz użytkownika

Was This Article Helpful?