Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wydrukuj APK z opcji

Będąc w edycji polisy możesz wydrukować APK klikając w Opcje -> Drukuj APK

APK automatycznie pobierze się na dysk w formacie PDF. Dokument będzie zawierał podstawowe dane klienta o ile zostały uzupełnione w systemie

Was This Article Helpful?