Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Polisa oznaczona jako „zdalna”

Polisę wystawioną zdalnie można odpowiednio oznaczyć. Służy do tego pole „Zdalna” na ekranie edycji polisy.

Aby wyszukać polisy wystawione zdalnie można posłużyć się filtrem na liście polis.

Was This Article Helpful?