Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jak wpisać klienta, kiedy nie znamy PESELu?

Przy dodawaniu nowej polisy kiedy uzupełniamy dane klienta aplikacja wymaga od nas podania numeru PESEL.

Pesel tej informacji polisa nie może zostać zapisana.

Istnieje możliwość dodania polisy bez numeru PESEL klienta. Żeby tak zrobić należy dodać nowego klienta z poziomu Klienci -> Dodaj klienta. Przy dodawaniu klienta w ten sposób będziemy mogli zapisać rekord bez podawania numeru PESEL.

Następnie należy przejść do wpisywania nowej polisy i w zakładce Ubezpieczony wyszukać klienta z listy. Po wybraniu klienta z listy pomimo braku dodanego numeru PESEL polisa zostanie zapisana.

Was This Article Helpful?