Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Raportowanie przypisu dla polis życiowych

Przypis dla polis życiowych może być raportowany po wartości z polisy. Dodatkowo jest możliwość raportowania po wpłatach dla polisy. Tutaj mamy dwie opcje, wartość wpłaty brana po terminie zapłaty lub faktycznie opłacona wpłata po dacie zapłaty.
Rozwiązuje to dotychczas istniejący problem raportowania przypisu dla polis życiowych, których przypis podzielony jest na wiele wpłat. Często takie polisy obowiązują przez okres dłuższy niż jeden rok.

Zmianę raportowania można zmienić w parametrach konfiguracyjnych .

Was This Article Helpful?