Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Historia logowań

Właściciel konta ma możliwość śledzenia historii logowań swoich pracowników.

Ta opcja jest dostępna w Administracja -> Historia logowań użytkowników.

W tym widoku zobaczymy kiedy poszczególni pracownicy logowali się do Polisy w Chmurze oraz z jakiego adres IP.

Was This Article Helpful?