Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Źródła pozyskania klienta

W słowniku Źródła pozyskania klienta możesz zdefiniować z jakiego źródła pozyskałeś nowego klienta

Przy dodawaniu nowego klienta, możesz zaznaczyć w statystykach skąd ten klient został pozyskany

Was This Article Helpful?