Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Okno generowania rat

1. Kliknij w +Generuj raty

2. Edytuj okno w następujący sposób:
a) Ilość rat – Wpisz na ile rat chcesz podzielić płatność za polisę
b) Kwota raty – Wpisz jaka powinna być kwota jednej raty
c) Termin pierwszej płatności – Ustaw termin pierwszej płatności
d) Odstęp terminów płatności – Ustaw w miesiącach odstęp czasu pomiędzy ratami
e) Forma płatności – Wybierz z jakiej formy płatności będzie korzystał klient przy płatności za polisę
f) Ryzyko – Zdecyduj, którego ryzyka dotyczą raty
g) Ustaw datę zapłaty na termin płatności – Możesz ustawić z góry, że termin zapłaty będzie dokładnie taki sam jak termin płatności poszczególnych rat
h) Nadpisz dodane raty – Ustaw, jeśli chcesz aby wcześniej wpisane raty zostały zastąpione przez te które teraz generujesz.

3. Kliknij Generuj raty

Was This Article Helpful?