Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Przeglądarka plików – opis pól

W przeglądarce plików może wyszukać pliki które wcześniej załączyłeś do polisy, klienta, umowy, pojazdu lub zadania.

Może szukać pliku po nazwie lub posortować pliki po konkretnych miejscach gdzie zostały dodane.

Przy każdym pliku znajduje się informacja kiedy plik został dodany oraz rozmiar w KB.

Was This Article Helpful?