Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Okno właściwości polisy

Możesz sprawdzić właściwości każdej polisy wybierając opcje -> właściwości

W właściwościach możesz przypisać polisę innemu użytkownikowi oraz zobaczyć kiedy została dodana i kiedy ostatnio modyfikowana

Was This Article Helpful?