Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktywacja dwuskładnikowego uwierzytelniania w aplikacji mobilnej

Istnieje możliwość włączenia dwuskładnikowego uwierzytelniania w aplikacji mobilnej Google Authenticator.

To rozwiązanie może zastąpić dwuskładnikowe uwierzytelnianie w formie kodów, które są wysyłanie na skrzynkę mailową służącą do logowania.

Aby włączyć tą funkcję należy przejść do zakładki Konto (Ustawienia -> Konto)

Następnie należy kliknąć w link zaznaczony na zrzucie ekranu kolorem czerwonym.

Kolejnym krokiem będzie pobranie aplikacji Google Authenticator.

Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie należy zeskanować kod QR który wyświetlił się po otworzeniu wcześniej strony z linku.

Po zeskanowaniu kodu QR w aplikacji Google Authenticator pojawi się kod, który należy przepisać w miejsce WYGENEROWANY KOD. W miejscu TWOJE OBECNE HASŁO należy wpisać hasło do logowania do Polisy w Chmurze i następnie kliknąć w AKTYWUJ.

Po tej czynności należy włączyć dwuskładnikowe logowanie przy pomocy aplikacji mobilnej w Polisie w Chmurze.

Po zapisaniu zmian przy każdym ponownym logowaniu należy przepisać jednorazowy kod z aplikacji Google Autheticator.

Was This Article Helpful?