Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodawanie struktury

Przejdź do ustawień konta i zaznacz Używaj rozbudowanej struktury firmy.

Następnie wprowadź nazwę struktury w Administracja -> Struktury

Przejdź do Ustawień Użytkowników u wybierz użytkownika któremu chcesz przypisać przynależność do strukturu

Wybierz strukturę pod którą ma podlegać użutkownik

Aby nadać użytkownikowi uprawnienie do tego aby widział tylko i wyłącznie polisy i klientów należących do danej struktury zaznacz odpowiednie uprawnienie

Uprawnienia widoczne są tylko na typie użytkownika – pracownik

Jako właściciel konta będziesz miał dostęp do wszystkich polis i klientów podlegających pod daną strukturę.

Najwłaściwszymi filtrami do wyszukiwania polis innych użytkowników są:
– Dodana przez – rekomendowane ponieważ przy tej opcji nie należy nic dodatkowo uzupełniać.
– Partner (polisa)
– Partner (klient)
– Tagi

Was This Article Helpful?