Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zmiany w aplikacji

Nowości w aplikacji 25.05.2020

 1. Dodaliśmy do szablonu termin płatności raty rodzaj przedmiotu ubezpieczenia
  Miejsce w aplikacji – Powiadomienia -> Szablony powiadomień

2. Nowy kafalek w kokpicie – Zapytania
Miejsce w aplikacji – Start -> Kokpit

Instrukcję do modułu zapytań znajdziesz tutaj

3. Nowy parametr wyszukiwania polis – Pojazd leasing
Miejsce w aplikacji – Polisy -> Wyszukaj polisę

4. Dodaliśmy termin wykonania zadania
Miejsce w aplikacji – Start -> Lista zadań -> +Nowe zadanie

Nowości w aplikacji 28.04.2020

 1. Dodaliśmy rodzaj i przedmiot ubezpieczenia w polisach na życie
  Miejsce w aplikacji Polisy -> Nowa polisa na życie

2. Dodaliśmy filtr w powiadomieniach kończących się polis – leasing
Miejsce w aplikacji – Powiadomienia – kończące się polisy

3. Dodaliśmy kolumnę rodzaj przedmiotu ubezpieczenia na polisach w profilu klienta

4. Dodaliśmy nowy znacznik w szablonach powiadomień – Rodzaj przedmiotu ubezpieczenia
Miejsce w aplikacji Powiadomienia -> Szablony powiadomień

5. Wprowadziliśmy filtry na stawkach prowizyjnych
Miejsce w aplikacji: Rozliczenia -> Stawki prowizyjne

Nowości w aplikacji 23.04.2020

Stworzyliśmy pierwszą wersję aplikacji mobilnej dzięki której możecie skanować kody AZTEC z dowodów rejestracyjnych i przenosić dane prosto do Polisy w Chmurze.

Linki do pobrania aplikacji:
Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.polisawchmurze.app
iOS – https://apps.apple.com/us/app/polisa-w-chmurze/id1508018739?l=pl&ls=1

Instrukcja korzystania z aplikacji – https://wiedza.polisawchmurze.pl/blog/knowledge-base/skanowanie-kodow-aztec/

Nowości w aplikacji 06.04.2020

1. Zsynchronizowaliśmy zadania dodawane na polisie do listy zadań w kokpicie. Dzięki scaleniu jest możliwe również działanie w drugą stronę czyli dodanie zadania do polisy z poziomu listy zadań

Miejsce w aplikacji – Kokpit -> Lista zadań

2. Zmieniła się nazwa słownika z Zadania dla polis na Rodzaje zadań

Miejsce w aplikacji – Słowniki -> Rodzaje zadań

3. Dodaliśmy możliwość wpisania nazwiska rodowego klienta. Istnieje możliwość wyszukania klienta po nazwisku rodowym w wyszukiwarce

Miejsce w aplikacji – Klienci -> Dodaj klienta

4. Dodaliśmy możliwość wyszukiwania klienta po osobie kontaktowej

Nowości w aplikacji 19.03.2020

1. Dodaliśmy opcję wpisania zawodu klienta.

Miejsce w aplikacji Polisy -> Dodaj klienta

Link do słownika zawodów

2. W module kampanii marketingowych dodaliśmy możliwość filtrowania klientów po wykonywanym zawodzie. Taka funkcjonalność może być pomocna przy kierowaniu specjalnych ofert dla konkretnych grup zawodowych.

Miejsce w aplikacji Kampanie -> Nowa kampania

3. Z poziomu właściciela konta dodaliśmy możliwość uprawnienia konkretnych użytkowników do usuwania zapytań

4. Dodaliśmy możliwość podglądu wszystkich zadań do każdej polisy w jednym miejscu

Miejsce w aplikacji Polisy -> Zadania do wykonania na polisach

5. Zaktualizowaliśmy szablon do rozliczeń Proama/Generali

6. Dodaliśmy możliwość wprowadzania krótkich notatek do zadań na polisie

Nowości w aplikacji 02.03.2020

Dodaliśmy integrację z bazą internetową GUS i możliwość automatycznego pobierania danych firm przy tworzeniu klientów.

Przeszukiwanie zasobów rejestru REGON możliwe jest z wykorzystaniem następujących kryteriów:

 • Identyfikator REGON
 • Identyfikator NIP
 • Identyfikator KRS

Nowości w aplikacji 30.01.2020

Dodatkowa kolumna w przeglądarce plików -> rozmiar (z możliwością sortowania)

Dodaliśmy możliwość sortowania plików po rozmiarze w przeglądarce plików

Miejsce w aplikacji: Kokpit -> Przeglądarka plików

Ewidencja Typy mienia (przedmiotów ubezpieczenia)

Dodaliśmy możliwość definiowania rodzajów przedmiotów ubezpieczenia w polisach majątkowych. Po wcześniejszym wpisaniu przedmiotów w słowniku można je wybrać z rozwijanej listy.

Miejsce w słowniku do uzupełnienia: Rodzaje przedmiotów ubezpieczenia
Miejsce w aplikacji : Polisy -> Nowa polisa majątkowa

Dodatkowe wydruki dla polisy

Wprowadziliśmy dwa nowe wydruki do polis:

 • Powiadomienie o z byciu pojazdu
 • Powiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu

Miejsce w aplikacji: Polisy -> Wyszukaj polisę

Nowe kolumny w powiadomieniach

Wprowadziliśmy możliwość dodania dwóch nowych kolumn w module powiadomień:

 • Notatki klienta
 • Notatki polisy

Dodatkowe kolumny należy włączyć w ustawieniach tabeli

Miejsce w aplikacji: Powiadomienia -> Kończące się polisy

Notatki w magazynie druków

Wprowadziliśmy możliwość dodawania notatek w magazynie druków

Miejsce w aplikacji: Polisy -> Magazyn druków

Zapytania – dodatkowe pola

Dodaliśmy nowe pola do przy dodawaniu zapytania

 • Adres
 • Pesel

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Nowe zapytanie

Zapytania – czas na przygotowanie wyliczenia

Dodaliśmy możliwość wprowadzenia terminu przygotowania zapytania.

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Nowe zapytanie

Zapytania – dodatkowe filtry

Dodaliśmy nowe filtry w panelu zapytań:

 • Pesel
 • Nip
 • Nazwa klienta
 • Zgłaszający
 • Nr rej pojazdu

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Panel zapytań

Ewidencja pojazdów

Dodaliśmy nowe pole w edycji pojazdu: Leasing

Miejsce w aplikacji: Pojazdy -> Dodaj pojazd

Nowości w aplikacji 13.01.2020

Konfiguracja wykresów

Dodaliśmy możliwość zmiany rodzaju daty na podstawie, której generują się wykresy.
Opcje do wyboru:

 • Data początku okresu ubezpieczenia (domyślna)
 • Data sprzedaży

Miejsce w aplikacje: Ustawienia -> Parametry konfiguracyjne -> Kokpit -> Wykresy

Automatyczne dodawanie partnera przy dodawaniu nowego użytkownika

Dodaliśmy możliwość automatycznego utworzenia partnera przy dodawaniu nowego użytkownika. Partner zostanie automatycznie przypisany do użytkownika.

Partnerzy w Polisie w Chmurze są używani do rozliczeń. Jeżeli chcemy rozliczać prowizję dla użytkownika, którego dodaliśmy to musi być on również dodany jako partner. Od teraz można dodać partnera od razu przy dodawaniu użytkownika.

Miejsce w aplikacje: Administracja -> Użytkownicy -> Dodaj