Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Blog

Nowości w aplikacji 30.01.2020

Dodatkowa kolumna w przeglądarce plików -> rozmiar (z możliwością sortowania)

Dodaliśmy możliwość sortowania plików po rozmiarze w przeglądarce plików

Miejsce w aplikacji: Kokpit -> Przeglądarka plików

Ewidencja Typy mienia (przedmiotów ubezpieczenia)

Dodaliśmy możliwość definiowania rodzajów przedmiotów ubezpieczenia w polisach majątkowych. Po wcześniejszym wpisaniu przedmiotów w słowniku można je wybrać z rozwijanej listy.

Miejsce w słowniku do uzupełnienia: Rodzaje przedmiotów ubezpieczenia
Miejsce w aplikacji : Polisy -> Nowa polisa majątkowa

Dodatkowe wydruki dla polisy

Wprowadziliśmy dwa nowe wydruki do polis:

 • Powiadomienie o z byciu pojazdu
 • Powiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu

Miejsce w aplikacji: Polisy -> Wyszukaj polisę

Nowe kolumny w powiadomieniach

Wprowadziliśmy możliwość dodania dwóch nowych kolumn w module powiadomień:

 • Notatki klienta
 • Notatki polisy

Dodatkowe kolumny należy włączyć w ustawieniach tabeli

Miejsce w aplikacji: Powiadomienia -> Kończące się polisy

Notatki w magazynie druków

Wprowadziliśmy możliwość dodawania notatek w magazynie druków

Miejsce w aplikacji: Polisy -> Magazyn druków

Zapytania – dodatkowe pola

Dodaliśmy nowe pola do przy dodawaniu zapytania

 • Adres
 • Pesel

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Nowe zapytanie

Zapytania – czas na przygotowanie wyliczenia

Dodaliśmy możliwość wprowadzenia terminu przygotowania zapytania.

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Nowe zapytanie

Zapytania – dodatkowe filtry

Dodaliśmy nowe filtry w panelu zapytań:

 • Pesel
 • Nip
 • Nazwa klienta
 • Zgłaszający
 • Nr rej pojazdu

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Panel zapytań

Ewidencja pojazdów

Dodaliśmy nowe pole w edycji pojazdu: Leasing

Miejsce w aplikacji: Pojazdy -> Dodaj pojazd

Nowości w aplikacji 13.01.2020

Konfiguracja wykresów

Dodaliśmy możliwość zmiany rodzaju daty na podstawie, której generują się wykresy.
Opcje do wyboru:

 • Data początku okresu ubezpieczenia (domyślna)
 • Data sprzedaży

Miejsce w aplikacje: Ustawienia -> Parametry konfiguracyjne -> Kokpit -> Wykresy

Automatyczne dodawanie partnera przy dodawaniu nowego użytkownika

Dodaliśmy możliwość automatycznego utworzenia partnera przy dodawaniu nowego użytkownika. Partner zostanie automatycznie przypisany do użytkownika.

Partnerzy w Polisie w Chmurze są używani do rozliczeń. Jeżeli chcemy rozliczać prowizję dla użytkownika, którego dodaliśmy to musi być on również dodany jako partner. Od teraz można dodać partnera od razu przy dodawaniu użytkownika.

Miejsce w aplikacje: Administracja -> Użytkownicy -> Dodaj