Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nowości w aplikacji 30.01.2020

Dodatkowa kolumna w przeglądarce plików -> rozmiar (z możliwością sortowania)

Dodaliśmy możliwość sortowania plików po rozmiarze w przeglądarce plików

Miejsce w aplikacji: Kokpit -> Przeglądarka plików

Ewidencja Typy mienia (przedmiotów ubezpieczenia)

Dodaliśmy możliwość definiowania rodzajów przedmiotów ubezpieczenia w polisach majątkowych. Po wcześniejszym wpisaniu przedmiotów w słowniku można je wybrać z rozwijanej listy.

Miejsce w słowniku do uzupełnienia: Rodzaje przedmiotów ubezpieczenia
Miejsce w aplikacji : Polisy -> Nowa polisa majątkowa

Dodatkowe wydruki dla polisy

Wprowadziliśmy dwa nowe wydruki do polis:

 • Powiadomienie o z byciu pojazdu
 • Powiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu

Miejsce w aplikacji: Polisy -> Wyszukaj polisę

Nowe kolumny w powiadomieniach

Wprowadziliśmy możliwość dodania dwóch nowych kolumn w module powiadomień:

 • Notatki klienta
 • Notatki polisy

Dodatkowe kolumny należy włączyć w ustawieniach tabeli

Miejsce w aplikacji: Powiadomienia -> Kończące się polisy

Notatki w magazynie druków

Wprowadziliśmy możliwość dodawania notatek w magazynie druków

Miejsce w aplikacji: Polisy -> Magazyn druków

Zapytania – dodatkowe pola

Dodaliśmy nowe pola do przy dodawaniu zapytania

 • Adres
 • Pesel

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Nowe zapytanie

Zapytania – czas na przygotowanie wyliczenia

Dodaliśmy możliwość wprowadzenia terminu przygotowania zapytania.

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Nowe zapytanie

Zapytania – dodatkowe filtry

Dodaliśmy nowe filtry w panelu zapytań:

 • Pesel
 • Nip
 • Nazwa klienta
 • Zgłaszający
 • Nr rej pojazdu

Miejsce w aplikacji: Zapytania -> Panel zapytań

Ewidencja pojazdów

Dodaliśmy nowe pole w edycji pojazdu: Leasing

Miejsce w aplikacji: Pojazdy -> Dodaj pojazd